Våra viktiga värden

Som framtida medarbetare hos oss är det viktigt att Du i ett tidigt skede får vetskap om Pysslingens värdegrund, vår grundsyn på vad som är viktigt för oss. Alla förskolor formar sin egen pedagogiska inriktning, sina egna arbetssätt som passar varje barns behov på just den förskolan utifrån förskolans förutsättningar. Men det som är lika hos alla och genomsyrar alla våra enheter är just vår värdegrund och grunden i våra arbetssätt, våra viktiga värden.

Vår kultur
Möten mellan människor är själva kärnan i vår verksamhet och vi erbjuder en pedagogisk mångfald en tro på att alla kan lyckas. Alla våra pedagoger delar ett grundläggande förhållningssätt.

Vår barnsyn
Vi vet att människor, och i synnerhet barn, är av naturen kreativa, vetgiriga och nyfikna. Barn lär sig ständigt i och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla och sker tillsammans med andra.

Våra lärmiljöer
Alla våra lärmiljöer är varsamt uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande. Våra pedagogers medvetna förhållningssätt som de möter varje situation med gynnar barnens utveckling. Våra skickliga pedagoger planerar och organiserar miljön utifrån varje barn och det omsorgsfulla lärandet i förskolans uppdrag.

Vårt kundbemötande
Med nyfikenhet, öppenhet och respekt möter vi dina upplevelser och funderingar kring vår verksamhet. Genom demokrati och delaktighet vill vi främja mångfalden i våra förskolor och i samhället i stort. Varje barn får ett omsorgsfullt lärande.

Våra utvecklingsinriktade pedagoger
Alla våra pedagoger är stolta och tar ansvar för sin egen ständiga utveckling. Vi ser alla vårt uppdrag ur ett större samhällsperspektiv där lärande och omsorg tillsammans bildar en helhet. Vi tar tillvara alla barns kompetenser och utmanar befintliga synsätt med ett stort mod för att öppna nya perspektiv.

Våra utvecklingsinriktade ledare
Vi erbjuder lösningsfokuserade, stolta ledare som gör skillnad och berör. Alla våra ledare omfattas av vår kultur och våra värderingar som har tydligt uppdragsfokus. Genom att tänka nytt och genom att utmana vill vi bidra till samhällsnyttan.

Senast uppdaterad: 2014-09-25