Kompetensutveckling för chefer

Vi arbetar inte bara med kompetensutveckling av våra medarbetare inom Pysslingen Förskolor utan arbetet sträcker sig över hela AcadeMediakoncernen och med medarbetare på alla olika befattningar. Är Du nyfiken på hur det är att var chef inom AcadeMedia och Pysslingen Förskolor så finns lite kortfattad information nedan om delar av den kompetensutveckling vi erbjuder våra chefer.

Ledarskapsprogram
För alla chefer inom AcadeMedia erbjuds medverkan i ett ledarskapsprogram. Syftet med programmet är att ge alla ledare inom AcadeMedia kunskap, insikt och verktyg för att klara sitt uppdrag. Programmets mål är att bidra till att koncernen kan erbjuda hög kvalitet i ledarskapet genom att bland annat skapa kunskap och insikt om dess möjligheter och utmaningar utifrån den egna yrkesrollen, men också genom att skapa förståelse för de kulturella värderingar och själva uppdraget som ledare. Ledarskapsprogrammet skall även bidra till det kreativa medskapandet i verksamhetens och koncernens affärsmässiga utveckling och självfallet främja erfarenhetsbyte och ett stimulerat chefsnätverk.

AcadeMedia Academy
AcadeMedia Academy är AcadeMedias plattform för interna utbildningar, fortbildningar och utveckling som rör hela koncernen. Här erbjuder vi alla våra chefer utbildningar i de områden som de behöver stärka sin kompetens inom eller inom områden som är viktiga ur andra perspektiv. Utbildningarna kan ha bas i alla områden som ekonomi, kvalitet, HR, barn-och elevhälsa, skollagstiftning, systematik i vardagen och så vidare.

Senast uppdaterad: 2014-09-26