Karriärvägar

 

Förutom nyanställningar av kompetenta medarbetare satsar vi även stort på interna karriärvägar. Dessa karriärvägar är till för Dig som vill fortsätta att utvecklas inom andra arbetsuppgifter eller för Dig som helt enkelt vill ta dig an andra utmaningar hos oss. Nedan kan du kortfattat läsa om några av våra spännande karriäralternativ som vi arbetar med idag.

FörsteFörskollärare
Vill Du utöka din yrkesbana och stärka Din roll som pedagog kan Du söka att bli Försteförskollärare inom Pysslingen Förskolor. Försteförskolläraren kommer att ha en delad roll, dels i barngrupp och dels som pedagogisk handledare. I rollen som Försteförskollärare ligger ett stort ansvar på den pedagogiska handledningen för flertalet förskolor samt en tydlig roll i att bedriva utvecklingsarbete på dessa förskolor. För att bli Försteförskollärare inom Pysslingen Förskolor måste du vara behörig förskollärare.

Trainee

 

Vill Du som medarbetare bli förskolechef inom Pysslingen Förskolor kan Du söka vårt Traineeprogram. Målet med Traineeprogrammet är dels att säkra chefsförsörjningen inom Pysslingen och dels att ge deltagarna verktyg att ta sig an en ledarroll direkt efter avslutat program. Du kan gå direkt in i programmet utan att ha varit anställd en längre period inom verksamheten men Du måste vara behörig pedagog inom något område, exempelvis lärare, förskollärare eller barnskötare.

 Vill DU som medarbetare arbeta som biträdande chef för att sedan kanske ta klivet som förskolechef inom Pysslingen förskolor….”Den feta meningen att du kan ta dig an en ledarroll direkt efter avslutat program är vilseledande.

Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag
Inom Pysslingen Förskolor vill vi både ta vara på och vidareutveckla alla våra kunniga pedagoger. Varje år väljs därför drygt ett hundratal förskollärare ut för att ingå i en grupp, som utifrån verktyget ”LärandeIndex” * genomför kvalitetsbedömningar av Pysslingens Förskolor. För utvalda förskollärare innefattar bedömningsprocessen även fortbildningsdagar som förberedelse, samt lärandesamtal i grupp när bedömningen är genomförd. För att kunna deltaga och göra bedömningar ska du ha en god kunskap om förskolan som omsorgsform men även om Pysslingen Förskolor och alla våra styrdokument som vi dagligdags arbetar efter.
LärandeIndex är ett av Pysslingens mätinstrument vilket vi kan mäta och arbeta med kvaliteten i förskolorna.

Byte mellan förskolorna inom Pysslingen
Pysslingen Förskolor har idag nästan 100 stycken förskolor över hela Sverige. Är Du som medarbetare intresserad att arbeta inom en annan förskola, kanske med ett annat pedagogiskt arbetssätt eller för att den ligger närmare hemmet, kommer vi självklart att underlätta den förflyttningen.

Byte inom AcadeMedia-koncernen
Pysslingen Förskolor tillhör AcadeMedia som Sveriges största privata utbildningsföretag. AcadeMedia bedriver verksamhet som sträcker sig hela vägen från förskola till vuxenutbildning – vill du förändra din yrkesbana finns alltså många alternativ att göra det på inom koncernen. Självklart gör vi allt vi kan för att underlätta den övergången också.

Senast uppdaterad: 2017-02-14