Är du den som vill visa vägen?

Vad roligt att du besöker vår webbplats! Vi hoppas att det betyder att Du är intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara den som visar vägen – för varje barn, varje dag!?

Så här är det:
Vi är övertygade om att en god lärandemiljö skapas dagligen i mötet mellan pedagoger och barn men också pedagoger emellan. Vi vet att tillfällen till omsorg och lärande kan uppstå spontant eller organiserat, men det är alltid pedagogens medvetna val och förhållningssätt i varje situation som kommer att gynna barnets möjligheter till lärande. Att kunna använda vardagens alla naturliga händelser som utgångspunkt för utveckling och lärande tycker vi är förskola, och det är här Du kommer att visa vägen. Det är här Du och Dina blivande kollegor gör att varje dag blir en lärorik upptäcktsfärd för våra barn. Hur leken blir lärande och hur vi lär av allt vi gör.

Om Du tycker att Pysslingen Förskolor lockar så vill vi kort bara säga några ord om oss. Men helst vill vi att Du ska komma och träffa oss så Du själv får se vad det är vi gör och hur vi gör det.

Pysslingens Förskolors viktigaste uppdrag är att ge varje barn de bästa förutsättningarna att må bra, utvecklas, växa och bli självständiga individer. Det här lyckas vi med tack vare våra professionella och kunniga medarbetare. Inom Pysslingen Förskolor är medarbetarna den viktigaste resursen vi har och varje dag kommer Du att ställas inför situationer som skapar och kräver engagemang, glädje, kunskap och driv. I gengäld får Du de förutsättningar som Du behöver för att lyckas med Ditt uppdrag.

Är Du redo för Ditt livs viktigaste uppdrag? Det är vi.

 

Om du vill veta mer så kontakta gärna den förskola du är intresserad av klicka här, sök en befintlig ledig tjänst alternativt fyll i en generell intresseanmälan, klicka här

Välkommen till Pysslingen Förskolor!

Senast uppdaterad: 2014-11-11