Medarbetare

Ett av våra viktiga uppdrag inom Pysslingen Förskolor är att ge varje barn de bästa förutsättningarna att må bra, utvecklas, växa och bli självständiga individer. Det här lyckas vi med tack vare våra professionella och kunniga medarbetare.

Som medarbetare är Du den viktigaste resursen vi har, varje dag kommer Du att ställas inför situationer som skapar och kräver engagemang, glädje, kunskap och driv. Vi vill ge Dig en öppen och positiv dynamisk arbetsmiljö. Vi vill skapa förutsättningar för att Du ska känna delaktighet och inflytande samt ge Dig möjlighet att utvecklas och att utveckla vår verksamhet.

I gengäld vill vi att Du bemöter de barn, föräldrar och kollegor vi har i verksamheten på bästa möjliga sätt också. Vi förväntar oss att Du tar din yrkesheder på allvar och att Du vill vara med att skapa vår och Din framtid. För vi tror på den relationella kompetensen och det omsorgsfulla lärandet. Och vi tror på en förskola i framkant, en förskola som påverkar framtiden.

Vi är övertygade om att en god lärandemiljö skapas dagligen i mötet mellan pedagoger och barn men också pedagoger emellan. Tillfällen till omsorg och lärande kan uppstå spontant eller organiserat, men det är alltid pedagogens medvetna val och förhållningssätt i varje situation som kommer att gynna barnets möjligheter till lärande. Att använda vardagens naturliga händelser som utgångspunkt för utveckling och ett vidare lärande är förskola.

Senast uppdaterad: 2014-09-26