Ställ markören på stapeln för att se exakt resultat och mål.


Frågor som ställs om Undervisning

  • Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer
  • Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i förskolan
  • Pedagogerna hjälper mitt barn så att hen utvecklas så bra som möjligt