Ställ markören på stapeln för att se exakt resultat och mål.


Frågor som ställs om Trivselgrad

  • Jag/Mitt barn trivs på min/sin förskola/skola