Ställ markören på stapeln för att se exakt resultat och mål.


Frågor som ställs om NMI – Nöjd medarbetar Index

  • Om du tänker på din arbetsplats i sin helhet. Hur nöjd är du med den?
  • Är din arbetsplats lika bra som du hoppades att den skulle vara?
  • Tänk dig en perfekt arbetsplats. Hur nära en sådan arbetsplats är din arbetsplats?