Ställ markören på stapeln för att se exakt resultat och mål.


Frågor som ställs om Ledarindex

  • Min närmaste chef leder arbetet i riktning mot högre måluppfyllelse
  • Min närmaste chef organiserar arbetet på ett effektiv sätt
  • Min närmaste chef anger tydlig riktning för verksamheten
  • Min närmaste chef är mottaglig för ideér och förslag
  • Min närmaste chef ger mig stöd och hjälp att prioritera vid behov
  • Min närmaste chef engagerar och motiverar mig i arbetet
  • Min närmaste chef ger mig konstruktiv återkoppling på mina arbetsinsatser
  • Min närmaste chef ser och hanterar konflikter
  • Totalt sett har jag förtroende för min chef