Ställ markören på stapeln för att se exakt resultat och mål.


Frågor som ställs om Lärmiljö

  • Mitt barn känner sig trygg i förskolan
  • Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt
  • Barnen på mitt barns förskola behandlar varandra med respekt
  • Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan
  • Personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker