Ställ markören på stapeln för att se exakt resultat och mål.


Frågor som ställs om Engagemang

  • Jag har stimulerande arbetsuppgifter
  • Jag tar tillvara på möjligheter att lära i arbetet
  • Jag ser vanligtvis fram emot att gå till arbetet
  • Jag anstränger mig för att nå goda resultat inom mitt ansvarsområde
  • Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt
  • Jag anser att min kompetens tas tillvara på min arbetsplats