Om oss

Vår förskola har en välordnad och strukturerad verksamhet där barnens lärande står i fokus. Förskolan är inrymd i en enplans gul träbyggnad som ligger trevligt mellan bostadshusen i Kista. Vi har en liten, trivsam gård och vi besöker ofta skogen som ligger inpå knuten.

Det är viktigt för oss att sträva mot kloka och realistiska mål, att ha en tydlig plan för vårt arbete och att alltid ha glädjen i lärandet med oss. Våra barn ska ha roligt och våra föräldrar ska känna sig trygga med oss.

 

På Solstrålen går idag 14 barn i åldern 1-2 år. För de yngsta barnen i huset är grundverksamheten med fasta, genomtänkta och kända rutiner viktig. I deras verksamhet ryms också rörelselek, skapande och arbete med språklig medvetenhet.

 

På Regnbågen är det 28 barn. De delas i två grupper, den blå och den röda, vid lunch, vila samt när vi lämnar gården och går till skogen, biblioteket eller på andra utflykter.

Under eftermiddagstid är det fokus på skapande, rollekar, språk och matematik samt bygg, konstruktion och naturstudier.

Våra föräldrar är viktiga för oss. De ska ges möjlighet att påverka och ha synpunkter om sitt barns dag på förskolan och om förskolans pedagogiska verksamhet. De ska ha möjlighet att fråga och komma med förslag.

Vi tillämpar föräldraraktiv inskolning

Senast uppdaterad: 2014-09-11