Specialpedagog

Specialpedagogen och/eller specialläraren är en del av skolans elevhälsa. Hen kartlägger elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med att extra anpassningar och utvecklingen av skolans lärandemiljöer.

Specialpedagoger:

Irene Lennartsson, 0733-585605 eller irene.lennartsson@fenestra.se
Jannike Larsson, 031-559030 eller jannike.larsson@fenestra.se

Senast uppdaterad: 2015-01-04