Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: Lina Groth, 031-708 68 34 eller 031-55 90 87. E-post: lina.groth@fenestra.se.

Senast uppdaterad: 2015-01-04