Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Pysslingen Skolor finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt förebyggande och främjande med alla elevers hälsa.

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Hans Skålberg Rektor
Jannike Larsson Specialpedagog
Irene Lennartsson Specialpedagog
Sofia Oskarsson Skolsköterska
Lina Groth Skolkurator
Skolpsykolog
Skolläkare

 

Här kan du läsa mer om hur den centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor arbetar >>

Vi ingår även i det samarbete som kallas SSPF: skola – socialtjänst – polis – fritid; vilket är ”ett fast forum för informationsutbyte mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet”. Denna förebyggande verksamhet riktas emot åldrarna 12 – 16. Läs gärna mer om det här: SSPF: skola-socialtjänst-polis-fritid

social_image542d673e3201a

Besök av polis i det relationsskapande arbetet inom ramen för SSPF.

Senast uppdaterad: 2015-01-04