Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök enligt basprogrammet samt öppen mottagning och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Skolsköterska: Anna Lanneborn, 08- 770 88 34 eller anna.lanneborn@pysslingen.se

Skolsköterskan har mottagning måndagar och tisdagar kl 07:30-16:00.

Skolläkare: Katrin Hint, nås via skolsköterskan.

Nyheter från skolsköterskanGrundskolans basprogram

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och ett hälsosamtal. I årskurs 2 erbjuds eleverna ett kortare besök. Den medicinska insatsen erbjuder också möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.

Förskoleklass
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, rygg, syn och hörsel.

Årskurs 2
Besök med längd, vikt och ett kort samtal.

Årskurs 4
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 7(8)
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Synpunkter och klagomål
Verksamhetschefen svara gärna på frågor och lyssnar på positiv och negativ kritik angående skolans medicinska verksamhet.

Här kan du läsa mer om medicinska insatsen under centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor >>

Senast uppdaterad: 2014-12-05