Välkommen till Brevik Skola

Framtidens skola nu!

Brevik skola är en vacker och funktionell skola med de bästa förutsättningarna! Vi vill erbjuda er den bästa tänkbara utbildningen och den bästa tänkbara utvecklingen. Ledord för Brevik skola är glädje, omtänksamhet, kunskap och bildning. Vi har förskola, förskoleklass, fritidshem, årskurs 1-6, sammanlagt 310 barn. Det är en ynnest att få följa barnen från det att de är små fram till skolans senare del.

Kontakta oss

Telefon 08-770 88 30

Sjukanmälan 08-770 88 30

E-post brevikskola@pysslingen.se

Facebook Brevik Skolas Facebooksida

Rektor Anna Hansson-Bittár | 070-772 72 15

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Brevik Skola med:

Kvalitet
Elevhälsa
Breviksmodellen

Nyheter från Brevik Skola