Ställ ditt barn i kö

Alfaskolan är öppen för alla. I den bästa av världar skulle Alfaskolan kunna erbjuda alla barn och elever plats. Dessvärre har vi inte den möjligheten då alla våra klasser är fulla och kön lång. För att säkerhetsställa ett korrekt intagningsförfarande har vi urvalsregler, godkända av Skolinspektionen, och intagningsprinciper som vi följer.

Urvalsregler och intagningsprinciper:
Mottagen ansökan registreras och datummärks med ankomstdatum. Datumet gäller som könummer. Alfaskolan bekräftar mottagen ansökan via mail.

Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till förskoleklass vid läsårsstart:
1.Barn från förskolan Kadetten

2.Syskon till elever i Alfaskolan (inbördes ordning efter ködatum)
3. Syskon till barn i Kadetten (inbördes ordning efter ködatum)
4. Övriga barn (inbördes ordning efter ködatum)

Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till årskurs 1 vid läsårsstart:
1. Elever i Alfaskolans förskoleklass
2. Syskon till elever i Alfaskolan (inbördes ordning efter ködatum)
3. Syskon till barn i Kadetten (inbördes ordning efter ködatum)
4. Övriga barn (inbördes ordning efter ködatum)

Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till förskoleklass och årskurs 1-9 under läsåret:
1. Syskon till elever i Alfaskolan (inbördes ordning efter ködatum)
2. Syskon till barn i Kadetten (inbördes ordning efter ködatum)
3. Övriga barn (inbördes ordning efter ködatum)

En veckas betänketid ges vid platsförfrågan till förskoleklass vid läsårsstart och ett dygn till förskoleklass och årskurs 1-9 under pågående läsår.

Om ni tackar nej till ett platserbjudande hamnar ert barn sist i kön och förlorar eventuell förtur.

Vårdnadshavare som ansöker om plats på Alfaskolan har ansvar för att hålla skolan uppdaterade på aktuell adress och telefonnummer så att skolan enkelt kan nå vårdnadshavaren vid en eventuell erbjudan om plats på Alfaskolan.

Urvalsreglerna och antagningsprinciperna kan komma att förändras utifrån ändrade lagar och regler. Den senaste versionen ligger alltid på skolans hemsida: stage.pysslingen.se/alfaskolan

Frågor och svar om vår kö

Hur länge måste man stå i kö för att få plats?
Svar: Vi får många frågor om vår kö. Glädjande är att intresset för vår skola är stort. För närvarande har vi över 2000 barn i kön. De flesta  sökanden är till förskoleklass. Det finns inget exakt mått på hur länge man behöver stå i kö för att erbjudas en plats. När en elev slutar erbjuder vi i turordning, efter våra köregler, det barn som står först i kön plats.

Vad menas med syskonförtur?
Svar: Vi erbjuder syskon till elever på Alfaskolan i första hand plats, i andra hand syskon med barn på Kadetten. Med syskon menas de barn i en familj som ”delar” föräldrar och är folkbokförda på samma adress.

Varför har barn från Kadetten garanterat plats i Alfaskolans förskoleklass?
Svar: När Alfaskolan startade sin verksamhet år 1999 var syftet att erbjuda en sammanhållen skolgång från förskola till genomgången grundskola. De första åren fanns både förskolan och skolan i Alfaskolans lokaler. När Alfaskolans grundskola växte flyttade förskolan till nuvarande Kadettens lokaler. Alfaskolan och Kadetten blev två separata enheter. Tanken med att erbjuda våra barn en sammanhållen skolgång finns dock kvar. Därför erbjuds alla Kadettenbarn en plats på Alfaskolan.

När kan man ställa sitt barn i kö?
Från att barnet är fött och har fått ett personnummer.

Här ansöker du om plats

Senast uppdaterad: 2015-01-30