Kalendarium

Kalendarium läsåret 2014-2015

VT 2015
7 januari Verksamheten stängd – studiedag för all personal
8 januari Skolstart enligt ordinarie schema för alla elever
23 -27 februari Sportlov för alla elever
10-21 mars PRAO skolår 8
11 mars Hemstudiedag från kl. 13.00 för år 4-9
12 mars Hemstudiedag från kl. 13.00 för år 1-3
18 mars Hemstudiedag från kl. 13.00 för år 1-3
19 mars Hemstudiedag från kl. 13.00 för år 4-9
2 april Verksamheten stänger klockan 15.00
7-10 april Påsklov för alla elever (vecka 15)
30 april Verksamheten stänger klockan 15.00
1 maj Verksamheten stängd – första maj
13 maj Verksamheten stänger klockan 15.00
14 maj Verksamheten stängd – Kristi Himmelsfärdsdag
15 maj Verksamheten stängd – lovdag
25 maj Studiedag – ingen undervisning – fritidshemmet öppet för åk F-3.
5 juni Verksamheten stänger klockan 15.00
11 juni Skolavslutning
12 juni Fritidshemmen stängt – planeringsdag.
19 juni Verksamheten stängd – midsommarafton
13-31 juli Verksamheten sommarstängd (vecka 29-31)

Utöver detta läggs två hemstudiedagar (halvdagar) in  VT 15 vecka 11 och 12.
Eleverna slutar då klockan 13.00 och lärarna genomför sina utvecklingssamtal. Detta motsvarar 1 dag.
Läsårets längd regleras i Skolförordningens kapitel 3 § 2 och 3:

”Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom
läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni.
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.”

Alfaskolans läsår omfattar 178 skoldagar, lovdagar, fyra studiedagar samt hemstudiedagar
motsvarande 1 heldag.

Vetenskapligarådets mötestider vt.15

3/2 kl. 17.00
23/4 kl. 17.00

Föräldrarådets mötestider vt.15

2/2 kl. 17.30-18.30
23/3 kl. 17.30-18.30
4/5 kl. 17.30-18.30

 

 

Senast uppdaterad: 2015-01-16