Historik

Idéen till Alfaskolan föddes efter att jag i alla år följt med utdelningen av Nobelpriset. Vid alla spännande intervjuer med Nobelpristagarna framhöll de ofta att det var viktigt att börja studera naturvetenskap tidigt och att framförallt göra naturvetenskap roligare och mer konkret i skolan.

När möjligheten att starta en skola infann sig blev det naturligt att ge skolan en naturvetenskaplig profil där barn och elever får en god grund för fortsatta studier i naturvetenskap och samtidigt tycker att naturvetenskap är kul.

Jag vet att många föräldrar tycker att skolan ska ge både trygghet och goda inlärningsmöjligheter. Det skapas genom tydliga regler, ordning och reda men framförallt av goda och kärleksfulla vuxna som bryr sig och lyssnar på vad barn säger och tycker.

Alfaskolan startade i liten skala hösten 1999 med 75 elever i skolan och 50 barn på förskolan.

Vår skola är inrymd i gamla Signalregementets numera renoverade skolbyggnad i funkisstil från 40-talet och det känns bra att vi kan föra husets inlärningstradition vidare om än i modernare tappning.

Jag tror på att utveckla Alfaskolan genom att föra in kunskaper och goda exempel från andra verksamheter men samtidigt skapa och behålla en pedagogisk linje i enlighet med skolans olika styrdokument.

Jag tror på att utveckla Alfaskolan genom att föra in kunskaper och goda exempel från andra verksamheter men samtidigt skapa och behålla en pedagogisk linje i enlighet med skolans olika styrdokument.

Alfaskolans grundare, tillika huvudman och rektor, fram till augusti 2006,
Åsa Dunér

Senast uppdaterad: 2014-09-10