Fritids

Alfaskolans fritidshem är integrerat i skolverksamheten under förmiddagstid och har eftermiddagsverksamhet för barn i förskoleklassen och år 1-3.

Fritidshemmet följer den statliga läroplanen och är en del av skolan.

Den inlärning som sker under skoltid kan förstärkas på fritidshemmet under eftermiddagstid. Om skolan arbetar med tema Luft kan barnen exempelvis bygga drakar, vika flygplan osv på eftermiddagen.

Öppettider:
Fritidshemmet har öppet klockan 7.30-17.30. Fritidshemmet är stängt under de tre sista veckorna i juli varje sommar.

Senast uppdaterad: 2014-09-10