Resultat

Meritvärde 
Vi har Solnas högsta meritvärde sedan år 2006, då vår första nionde klass avslutade grundskolan hos oss.

2006: 250,7
2007: 245,0
2008: 239,3
2009: 243,3
2010: 264,2
2011: 259,3
2012: 286,7

År 2012 har vi Sveriges tredje högsta meritvärde och samtliga våra avgångselever får betyg i alla ämnen.

Gymnasieval 2012
Även år 2012 var det fler av våra avgångselever än landets och även Stockholms län som valde studieförberedande program. Glädjande är att mer än hälften av våra elever väljer att läsa ett gymnasieprogram med naturvetenskaplig inriktning , vilket är målsättningen med skolans naturvetenskapliga profil. 

Alfaskolan
Studieförberedande program: 96,3%
Naturvetenskapligt program: 59%

Resultat Nationella proven 2012:
Andel godkända elever:
Åk 3
Matematik: 75,9%
Svenska: 87%
Åk 6

Matematik:
Svenska:
Engelska:
Åk 9

Matematik: 100%
Svenska: 100%
Engelska: 100%
Kemi: 100%


Läsåret 2012-2013
Antal elever: 403
Antal elever per klass: 26-27
Antal barn inskrivna i fritidshemsverksamheten: 162
Antal lärare: 24
Antal fritidshemspersonal inkl. resurspedagoger: 10

Senast uppdaterad: 2014-09-10