Specialpedagog

Specialpedagogen och/eller specialläraren är en del av skolans elevhälsa. Hen kartlägger elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med att extra anpassningar och utvecklingen av skolans lärandemiljöer.

Specialpedagog: Birgitta Johanssonbirgitta.johansson.2@pysslingen.se

Speciallärare matematik: Cecilia Eriksson, cecilia.eriksson@pysslingen.se

Speciallärare språk: Liva Bratthall, liva.bratthall@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2014-11-28