Skolpsykolog

Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Skolpsykolog: Anna Westerström kontaktas via vår skolsköterska eller via Pysslingen Skolors centrala skolpsykolog på psykolog@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2015-01-30