Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: Ida Alsborger. Kontaktas via e-post ida.alsborger@pysslingen.se.

Senast uppdaterad: 2014-11-28