Arbeta på Alfaskolan

På Alfaskolan arbetar några av Sveriges bästa lärare

Vi bryr oss om vår personal och är måna om att alla ska trivas, må bra och utvecklas i sitt arbete. I och med det ställer vi också höga krav på den personal som anställs.  Förutom pedagogisk skicklighet och erfarenhet vill vi att vår personal ska ha ett stort engagemang och intresse för sitt arbete och sina barn/elever och ha en hög ambitionsnivå och vilja till att alltid göra sitt bästa utifrån gällande förutsättningar.

Senast uppdaterad: 2014-09-10